ICT Project- en Programmamanagement
IT Infrastructurele migraties


Welkom bij INCENSUS

Meerwaarde
Een wijziging in uw ICT-omgeving is meestal onvermijdelijk, maar kan bij goed management juist een verbetering opleveren. Bij een omvangrijke wijziging is projectmanagement dan ook een noodzaak.

Maar heeft u daar wel tijd voor, naast uw andere werkzaamheden? Terwijl u zich kunt blijven richten op uw core business, kan INCENSUS voor u veranderingen in uw ICT omgeving managen en doorvoeren. 

INCENSUS heeft gespecialiseerde projectmanagers in dienst met een diepgaande ICT-kennis. Zij kunnen uw ICT-projecten efficiënt begeleiden.

IT Projectmanager
Onze projectmanagers hebben de leiding over meerdere medewerkers of stuurt  diverse projecten of afdelingen aan. 

Afhankelijk van de complexiteit van de organisatie en de voorliggende problematiek wordt een van onze projectmanagers ingezet die mensenkennis combineert met inzicht in de werkprocessen.

Onze projectmanager beschikt over de vaardigheden tot het aansturen van mensen teneinde de bedrijfsdoelstellingen te kunnen verwezenlijken.

De INCENSUS projectmanager is pragmatisch, charismatisch en heeft maar één doel: het project te laten slagen binnen de daarvoor gestelde tijd en binnen het daarvoor gestelde budget.

Proberen is geen optie
Onze professionele projectmanagers zullen nooit iets proberen; ze DOEN. 


Contact